วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย น.ส จามจุรี สายยศ

ครูในดวงใจ
ครูในดวงใจของข้าพเจ้าชื่อ นายบุญเลิศ วิเศษหมื่น ท่านเป็นบุคลที่สอนนักเรียนแล้วนักเรียนเชื่อฟังมากที่สุด ท่านสอนวิชาภาษาไทย ท่านเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากๆ เวลาเรียนท่านจะบอกนักเรียนทุกคนไว้ เลยว่าห้ามมีใครขาดเรียน หนีเรียน ห้ามลา เด็กๆทุกคนจะกลัวท่านมากๆ เวลาสอนท่านจะสอนแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไป เวลาที่ท่านสั่งงานนั้น ท่านจะสั่งเยอะ และอธิบายอย่างละเอียด งานที่ทำส่งนั้นจะต้องเรียบร้อย สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีลอยลบ ถ้าใครทำไม่เรียบร้อยจะให้ทำใหม่หมดเลย ท่านยังได้รางวัลครูที่แต่งตัวดีเด่นด้วย อาจารย์คนอื่นๆ จะดูท่านเป็นแบบอย่าง ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็บอกท่านได้ ถ้าพอที่จะช่วยได้ก็จะช่วยเสมอ ไม่คอยบ่นสักคำ ถึงท่านจะดุด่าว่ากล่าวยังไงท่านจิตใจดีงามเสมอเด็กๆทุกคนจะชอบท่านมาก
ข้าพเจ้าจะนำแบบอย่างที่ดีของคุณครู ท่านนี้ไปเป็นแบบอย่างให้กับตนเองต่อไปน.ส จามจุรี สายยศ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ 5/2 หมู่ 1
50191440108

ไม่มีความคิดเห็น: