วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นายกิตติ บุญเชิด

คุณครูในดวงใจ
คุณครูครูในดวงใจของกระผมมีท่านนามว่าคุณครู นพพร มหาเทียน ท่านเป็นครูสอนอยู่ที่ โรงเรียนสังขะ สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับสายมัธยมศึกษาปีที่ 4 เหตุผลที่ท่านคุณครูในดวงใจ เนื่องจากท่านเป็นคนที่มีความขยัน ตรงต่อเวลา และสอนให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนเข้าเรียนทุกครั้งคุณครูจะตรวจเครื่องแต่งกายว่านักเรียนแต่งกายถูกระเบียบหรือเปล่า นักเรียนมาเรียนกันกี่คน ถ้าคนใดไม่ได้มาท่านก็จะถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงไม่ได้มาเรียน ท่านก็จะถามอย่างนี้เป็นประจำเวลาท่านมาสอนที่ห้อง การเรียนการสอนท่านเป็นคนใจดีจะพูดจาไพเราะ เวลาสอนเสร็จท่านจะสั่งการบ้าน เมื่อนักเรียนทำการบ้านผิดหรือเขียนผิดท่านจะให้ไปทำใหม่โดยการทำซ้ำเท่าตัวหรือบางครั้งอาจหกเท่าของงานนั้นๆ และคุณครูจะให้คำศัพท์มา 300 คำให้นักเรียนไปท่องจำมาแล้วมาท่องกับท่านวันละกี่คำก็ได้ แต่ขอให้ท่องให้หมดภายในภาคเรียนนั้นๆ ทำให้นักเรียนทุกคนเกิดความรับผิดชอบในงานนั้นๆ แสดงถึงว่าคุณครูท่านมีความเอาใจใส่แก่ลูกศิษย์ทุกๆคน ท่านสอนให้นักเรียนทุกคนให้มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ลูกศิษย์มีความเป็นระเบียบวินัยจนเกิดเป็นนิสัย ติดตัวตลอดไปไม่ว่าจะไปทำงานกับใครก็จะมีแต่คนที่รักและเอ็นดูครับนายกิตติ บุญเชิด 50191440104
คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ.5/2 หมู่ 1

1 ความคิดเห็น:

สุภามาศ บุญเชิด กล่าวว่า...

เคยได้ยินชื่อคุณครูคนเก่งที่เป็นครูดีในดวงใจมานานแล้วขอแสดงความยินดีและชื่นชมค่ะ