วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นายวัชรินทร์ เข็มแก้ว

ครูในดวงใจ

อาจารย์จุฑารัตน์ เสนาะศัพย์ อาจารย์คนนี้ท่านเป็นอาจารย์ที่สอนข้าพเจ้าตั้งแต่สมัยมัธยมตอนปลาย อาจารย์ท่านเป็นคนใจดี รักเด็กนักเรียนทุกคนเท่า ๆ กัน ตั้งแต่ข้าพเจ้าเข้าเรียนมีอาจารย์คนนี้คนเดียวที่คอยเอาใจใส่เด็กนักเรียน ไม่ว่าใครที่มีปัญหาทางด้านครอบครัว หรือแม้กระทั่งเรื่องของความรัก อาจารย์คนนี้ให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่อง แต่ประเด็นสำคัญที่ข้าพเจ้าปลื้มท่านมากที่สุด คือ เวลาสอบเข้ามหาวิยาลัย หรือ อุดมศึกษา อาจารย์คนนี้จะคอยบอกและชี้แนะเสมอ จะคอยบอกให้อ่านหนังสือ และเตรียมตัวให้ดีที่จะไปสอบและมีอีกเรื่อง คือ เวลาที่มีปัญหาครอบครัว อย่างเช่น คนที่ไม่มีเงินที่จะมาเรียนเพราะทางบ้านมีฐานะยากจน และอีกอย่างพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำงาน ท่านจะคอยบอกเราอยู่เสมอว่าการที่เราจะได้ดีไม่ได้อยู่ที่น่าตาหรือเงินทอง มันอยู่ที่จิตใจของเราต่างหาก ว่าเราคิดดีหรือคิดชั่ว ปัจจัยเหล่านี้ นี่เองที่ทำให้ข้าพเจ้ามีแรงที่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นต่อไป ในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งซึ่งพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้ข้าพเจ้าเรียนแต่เพราะครูคนนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าคิดที่จะเริ่มต้นและสู้กับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้ ท่านเป็นอาจารย์ที่แต่งตัวเรียบร้อยและนิสัยดี ถึงท่านจะมีหน้าตาที่ดุ และ แก่นแท้ของท่านแล้วท่านเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาและชอบเผื่อแผ่ ท่านเป็นอาจารย์คนเดียวที่ข้าพเจ้าชื่นชม และคิดว่าในอนาคตข้าพเจ้าจะต้องเป็นแบบอาจารย์คนนี้ให้ได้และต้องทำให้ได้
อนาคตหากเราไม่สิ้นลมก่อนวัย เราอย่าพึ่งคิดท้อแท้ถึงแม้จะเจอกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เราต้องฝ่าฝันมันไปให้ได้ ชีวิตไม่ได้มีเรื่องให้เจอเพียงแค่เท่านี้อนาคตยังอีกไกลสู้ต่อไปเผื่อได้ดี

ไม่มีความคิดเห็น: