วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดยนายพงษ์พัฒน์ งามเลิศ

คุณครู อุษา คงทน
คุณครู อุษา คงทน เป็นครูที่สอนดีมากใจดี คุณครูจะสอนในเรื่องของการแต่งการให้เป็นระบบระเรียบต่อกฏของโรงเรียน จะเตือนสติอยู่เสมอให้ความเป้นกันเอง คุณครูจะแต่งกายเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อที่จะให้นักเรียนปฎิบัติตาม และจะเน้นถึงเรื่องการพอเพียงตามโครงการพระราชดำริของในหลวงของเรา ในเรื่องการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ทำกับข้าวกินเอง เพื่อที่จะได้อาหารครบ 5 หมู่ ในเรื่องของการเรียนอาจารย์จะเน้นให้นักเรียนพูดมีห่างเสียง ออกเสียงถูกต้อง รู้เด็กรู้ผู้ใหญ่ เพราะคุณครูสอนวิชาภาษาไทย จะบอกแนวทางของอนาคตของนักเรียนว่าต้องทำอย่างนั้นนะในการประกอบอาชีพใน

ชื่อ นายพงษ์พัฒน์ งามเลิศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คบ.5/2 หมู่ 1 รหัส 50191440126

ไม่มีความคิดเห็น: