วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.ฐิตินันท์ มณีศรี

ครูในควงใจของฉันท่านคื่อครู ถนอม เพราะท่านเป็นครูที่ดิฉันประทับใจมากท่านเป็นบุคคลที่สอนดีและเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ สอนดี เคร่งครัดมากในเรื่องมารยาทและเรื่องของระเบียบการแต่งกายท่านจะเน้นเป็นพิเศษ ท่านเป็นผู้รู้สอนดีมาก คอยอบรม สั่งสอนถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ เด็กๆก็จะกลัวและก็ชอบวิ่งหนีท่าน เพราะคิดว่าท่านนั้นดุมากกลัวท่านลงโทษในเรื่องของการแต่งกาย ถึงแม้ท่านจะเป็นคนที่ดุมากในสายตาของนักเรียนในร.ร แต่นิสัยที่ดุของท่านทำให้นักเรียนเกิดเป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อยในตนเอง รูจัดว่าอันไหนถูก อันไหนผิด อันไหนควรทำไม่ควรทำจนถึงทุกวันนี้ดิฉันทำตามคำสั่งสอนที่ท่านสอนถึงได้มีคนชื่นชมในตัวของดิฉันบ้าง(เป็นบ้างครั้ง)

นางสาวฐิตินันท์ มณีศรี
ค.บ5/2 หมู่1 รหัสนักศึกษา 50191440109
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น: