วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.ศิริกัญญา เรือนน้อย

คุณครูในดวงใจอาจารย์กอบแก้วเป็น คนที่ดิฉันประทับใจมากที่สุด ท่านป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยราชภัฏสุรินทร์สอนวิชา คอมพิวเตอร์ประยุค ท่านเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบให้นักศึกษาแต่งตัวตามแฟชั่น หรือแต่งตัวไม่เรียบร้อยใส่สั้นๆ ท่านจะกล่าวตักเตือนเสมอ ท่านสอนเราให้รู้ตัวเสมอว่า เราเรียนเป็นครูต้องสอนเด็ก เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ คนอื่นๆต้องทำตัวให้สมกับการศึกษา ที่เราได้รับมา และทำตัวดีเสมอต้นเสมอปลาย

จาก นางสาวศิริกัญญา เรือนน้อย
เอกคอมศึกษา คบ.5/2
รหัสนศ.50191440213

ไม่มีความคิดเห็น: