วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.คณิตา สงวนดี

ครูดีในดวงใจ

ครูดีในดวงใจของข้าพเจ้าชื่อคุณครูฉวีวรรณ ท่านเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” ท่านได้สอนข้าพเจ้าในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เหตุผลที่ท่านเป็นครูในดวงใจของข้าพเจ้านั้น เพราะท่านเป็นคนใจดี ดุบ้างบางครั้ง แต่ดุก็เพราะต้องการให้นักเรียนเป็นคนดี เรียนดี เวลานักเรียนไม่ฟัง ครูก็จะทำโทษโดยการตี หรือเคาะโต๊ะ อย่างเช่น ทำการบ้านไม่เสร็จ ลืมเอาสมุดการบ้านมา ก็จะถูกทำโทษ เมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าคิดว่าทำไมครูทำโทษแรงจัง แต่มาวันนี้ก็ได้ทราบแล้วว่า ท่านมีความหวังดีกับลูกศิษย์ จึงต้องทำแบบนั้น ข้าพเจ้าได้ความรู้จากท่านมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้ หรือ ประสบการณ์ชีวิตที่ข้าพเจ้าไม่เคยลืมนางสาวคณิตา สงวนดี
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ระดับ ค.บ. 5/2 ห้อง 1
รหัสนักศึกษา 50191440107

ไม่มีความคิดเห็น: