วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.ยุวดี สมานทอง

ครูในดวงใจ คือ อ.สุวรรณี สายเชื้อ เป็นคนที่มีบุคคลิกดี เรียบร้อย น่าเกรงขาม เวลาสอนจะโหดมากนักเรียนทุกคนในห้องจะเงียบ แต่เวลาสอนจะมีหลักการดี สอนเข้าใจง่าย และเป็นคนที่มีความเป็นเจ้าระเบียบเรียนร้อยมาก แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยอาจารย์จะตรวจสมุดนักเรียนทุกคาบ ถ้าไม่ผ่านก็ให้เอาไปแก้แล้วนำมาส่งใหม่ ถ้าไม่เข้าใจเวลาเรียนก็ถามได้ อาจารย์จะสอนทุกชั่วโมงให้คุ้มค่ามากไม่ให้เสียเวลาแม้แต่น้อย ไม่เคยขาดสอนเลย ถ้าไม่ว่างก้จะสั่งงานไว้ ให้การบ้านทุกสัปดาห์และให้โจทย์ไปทำคนละข้อไม่เหมือนกันด้วย ดังนั้นนักเรียนจึงลอกการบ้านกันไม่ได้เลยและเวลาสอนในห้องเรียนจะให้นักเรียนออกไปแสดงวิธีทำบนกระดานให้ดูด้วย ทุกคนได้ออกไปหมด ถ้าทำไม่ได้แกจะคอยชี้แนะคอยบอกให้เราทำ ทำให้มีความรู้ กล้าที่จะแสดงออก ทำให้เรารุ้จักช่วยตัวเอง

นางสาวยุวดี สมานทอง
คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ.5/2 หมู่2
รหัส 50191440203

ไม่มีความคิดเห็น: