วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.นางสาวศิริพร จันทร

ครูในดวงใจของข้าพเจ้า
ครูในดวงใจของข้าพเจ้าคือ คุณครูอรนุช เพ็งแจ่ม ท่านสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ท่านเป็นครูที่สอนดีมาก และใจดีด้วยคะ ท่านเป็นคุณครูที่สอนข้าพเจ้าเมื่อตอนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่านเป็นครูประจำชั้นของข้าพเจ้าเองคะ และท่านก็เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนทุกคนได้ และข้าพเจ้าก็ได้สนิทกับท่านมาก เมื่อข้าพเจ้ามีปัญหาเรื่องการเรียนข้าพเจ้าก็จะไปขอคำปรึกษา คำแนะนำจากท่านอยู่เสมอ เมื่อข้าพเจ้าเรียนจบแล้วไปเรียนต่อที่อื่นท่านก็ยังได้ให้คำแนะนำกับข้าพเจ้าเรื่องการเรียนอีกด้วยคะ และเมื่อที่ข้าพเจ้าได้เจอกับท่านในสถานที่ต่างๆ ท่านก็ยังถามถึงทุกข์ สุขและเรื่องการเรียนของข้าพเจ้าอยู่เสมอ ตอนนี้ท่านก็ยังเหมือนเดิมเป็นครูที่ใจดีเหมือนเดิม ตอนที่ข้าพเจ้าเจอกับท่านทีไรทำให้ข้าพเจ้านึกถึงช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าเรียนอยู่ชั้นประถมฯเลยทีเดียว และข้าพเจ้าก็อยากจะย้อนเวลากับไปในช่วงนั้นมากเลยคะ แต่มันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกคะ ข้าพเจ้าจึงได้คิดอยู่เสมอว่าท่านคือคุณครูในดวงใจของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็จะไม่มีวันลืมครูในดวงใจของข้าพเจ้าท่านนี้ได้เลยคะ

ชื่อนางสาวศิริพร จันทร
นักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับ คบ.5/2
รหัสนักศึกษา 50191440214

ไม่มีความคิดเห็น: