วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.อภิญญา โลหิตตะ

ครูในดวงใจ
พูดถึงคำว่า “ครู” ใครๆ ก็ต้องรู้จัก แต่ถ้าถามว่าครูในดวงใจของเรานั้นคือ ? บางคนก็ต้องชะงักเมื่อได้ยินคำถามนี้ สำหรับตัวข้าพเจ้าแล้วครูในดวงใจ คือ คุณครูพัชรินทร์ กิตติชาญชัย ปัจจุบันท่านสอนที่โรงเรียนบ้านห้วยเสลา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในความรู้สึกของข้าพเจ้าคิดว่าท่านเป็นของคำว่า “ครู” ให้กับข้าพเจ้าได้ดีมาก ซึ่งท่านเป็นครูประจำชั้นของข้าพเจ้าตอนเรียนชั้น ป.๖ และท่านนี่แหล่ะเป็นส่วนหนึ่งในการติดสินใจในการเลือกทางเดินให้กับอนาคตของข้าพเจ้า ท่านจะคอยบอกคอยสอนข้าพเจ้าเหมือนกับว่าข้าพเจ้าเป็นลูกของท่านจริงๆ ท่านจะดูแลและเอาใจใส่ในการเรียนของเด็กเท่าเทียมกัน ท่านเป็นครูที่มีคามรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมาก ท่านจะพัฒนาหลักสูตการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนอยู่ตลอดเวลา ข้าพเจ้าเคยถามว่าคุณครูไม่อยากไปสอนที่โรงเรียนในเมืองเหมือนกับครูท่านอื่นบ้างหรอ ท่านบอกว่าการเป็นครูคือการสอนเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อที่จะให้เขาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกับคนอื่นๆ ถ้าย้ายไปสอนโรงเรียนตัวเมืองแล้วเด็กที่อยู่ตามชนบทล่ะเขาจะเป็นอย่างไร ท่านบอกว่าท่านต้องการเป็นครูที่ดี โดยไม่เลือกสถานที่
ข้าพเจ้ามีความประทับใจในตัวของครูท่านมาก โดยไม่สามารถที่จะบรรยายอกมาได้หมด ข้าพจึงยึดที่เจะปฏิบัติตามวิถีความเป็นครูของท่าน

นางสาวอภิญญา โลหิตตะ
รหัสนักศึกษา 50191440222
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น: