วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.เรณู สร้อยทอง

คุณครูในดวงใจ

อาจารย์ สมหมาย
สอนวิชาสังคมศึกษา
ตอนดิฉันศึกษาอยู่มัธยมปลายดิฉันชอบเรียนวิชาสังคมศึกษามาก วิชาสังคมศึกษานี้ถือว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาสาระเยอะพอสมควรจึงอาจทำให้รู้สึกง่วงนอนในเวลาเรียนเป็นบางครั้ง แต่ขึ้นอยู่กับเทคนิคของอาจารย์ว่าจะสอนอย่างไรที่จะไม่ให้นักเรียนรู้สึกเบื่อไม่อยากเรียนในรายวิชานี้ และควรทำอย่างไรที่จะให้นักเรียนมีความรู้สึกอยากเรียนในรายวิชานี้มากขึ้น อาจารย์ท่านนี้สอนนักเรียนโดยการมอบความรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มที่ท่านสอนให้เรารู้จักทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ได้เรียนดีมาก เวลาเรียนอาจารย์จะสอนแบบสนุกสนานไม่ค่อยเคลียดการสอนแบบนี้ดิฉันถือว่าเป็นเทคนิคในการสอนของอาจารย์ เวลาเรียนดิฉันจะสังเกตจากกิริยาท่าทาง การพูดจา สายตาของอาจารย์ แล้วดิฉันรู้สึกว่าการสอนของอาจารย์ท่านนี้เต็มไปด้วยความจริงใจและหวังดีแก่ลูกศิษย์ทุกๆคนดิฉันคิดว่า “ นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของการเป็นครู ” ที่ดิฉันเคยได้รับมานางสาวเรณู สร้อยทอง
รหัสนศ.50191440204
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 5/2 หมู่ 2

ไม่มีความคิดเห็น: