วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.น้ำฝน ภิญโญ

คุณครูในดวงใจ
คุณครูในดวงใจของข้าพเจ้านั้นคือคุณครูที่สอนข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่1
คุณครูท่านนี้ท่านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับข้าพเจ้า ดั้งนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นคุณครูท่านนี้ตั้งแต่ยังเด็ก ในช่วงวัยเด็กข้าพเจ้าได้ศึกษาณ. โรงเรียนใกล้หมู่บ้านชื่อโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา คุณครูท่านนี้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในตัวความเป็นคุณครูที่ดี
คุณครูชื่อ คุณครูวิมลรัตน์ อินทสะอาด(ดีพร้อม) คุณครูท่านนี้เป็นคุณครูที่นักเรียนกลัวมากๆ เพราะท่านเป็นคนเจ้าระเบียบ ท่านตีจริง ว่าจริง สอนจริง เวลานักเรียนคนไหนทำผิดท่านก็จะว่ากล่าว บางครั้งนักเรียนคนใดทำผิดมากท่านก็จะทำโทษ คุรครูท่านนี้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 คุณครูท่านเข้มงวดกับการเรียนการสอนเด้กมากๆ ท่านเป็นคุณครูท่านแรกที่สอนให้เด็กอ่านหนังสือออกเขียนได้และถูกต้อง ท่านสอนเก่งมากๆ ท่านเอาใจใส่ในการสอน เวลาสอนท่านก็จะสอนอย่างเต็มที่ คุณครูจะมีการบ้านให้ข้าพเจ้าและเพื่อนๆทำทุกวัน และจะให้ส่งในทุกเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน ผิดถูกไม่เป็นไรคุณครูบอกขอให้แต่เขียนเอง และได้ส่ง
ถ้านักเรียนคนไหนไม่ส่งก็จะโดนคุณครูทำโทษ โดยการตี บิดพุ่งหรือวิ่งรอบสนามฟูตบอล ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนหรือส่งงาน ทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกกล้าที่จะรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย คุณครูท่านนี้ ท่านไม่สวยผิวคล้ำ แต่ท่านใจดีมาก และเวลาพักเที่ยงกินข้าวท่านก็จะมากินกับลูกศิษย์ประจำ คุณครูท่านนี้ถือว่าเป็นคุณครูในดวงใจของข้าพเจ้าเลยค่ะ
ข้าพเจ้าคิดว่าโตขึ้นจะเอาแบบอย่างท่าน อนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจะเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาติ

นางสาวน้ำฝน ภิญโญ รหัสนักศึกษา50191440227
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู๋ที่2

ไม่มีความคิดเห็น: