วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.ปนัดดา นามปัญญา

ครูในดวงใจ คือ คุณครู วราพร จิตร์เดียว เป็นครูโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นครูที่สอนสนุกและ เจ้าระเบียบมากครูจะเน้นการแต่งกายและเวลามาเรียนตอนเช้าครูจะหาข่าวมาเล่าให้ฟังทุกๆเช้า ครูชอบพาทำพิมเสนเวลาทำเสร็จครูก็จะแบ่งให้คนละขวดกลับบ้าน ครู ชอบนำเรื่องราวต่างๆมาให้นักเรียนฟังตลอดเวลาถึงคาบของครู


นางสาวปนัดดา นามปัญญา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ. 5/2 หมู่ 1
รหัสนศ. 50191440120

ไม่มีความคิดเห็น: