วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.ศิริลักษณ์ เกษมสุข

ครูในดวงใจ

ครูในดวงใจ ครูพวงพันธ์ บุญใบ ท่านดิฉันตอนมัธยมศึกษาปีที่6ท่านเป็นครูที่สอนดีเข้าใจง่ายท่านเป็นครูที่มีดวามเมตตาเป็นครูที่นักเรียนเคารพนับถือมาก พูดก็เพราะ นิสัยดี ร่าเริง แจ่มใสเป็นมิตรกับนักเรียน ท่านสอนเป็นกันเองทำให้นักเรียนเข้าใจ ท่านเป็นคนเรียบร้อยและและเป็นครูที่มีควารู้มาก ถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามครูได้เสมอ ท่านก็จะเปรียบเหมือนแคนที่สองของเราในยามที่เราไม่เข้าใจ

ศิริลักษณ์ เกษมสุข

ไม่มีความคิดเห็น: