วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.ทิพวรรณ รสหอม

คุณครูในดวงใจของข้าพเจ้า คือ คุณครูบุญเลิศ วิเศษหมื่น
คุณครูท่านนี้เป็นบุคลากรที่ดีคนหนึ่งของประเทศ ท่านเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การมีวินัยในตนเอง การตรงต่อเวลา เวลานักเรียนไม่มีเข็มขัดก็เอาเงินตนเองให้ไปซื้อเข็มขัด เป็นต้นและด้านอื่นๆอีกมากมาย ในสมัยที่ข้าพเจ้าได้เรียนกับท่านคุณครูบุญเลิศ วิเศษหมื่นนั้นท่านจะมีสโรแกนประจำตัวท่านว่า ชับพลัน ทันใจ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ท่านก็จะคอยบอกคอยเตือนนักเรียนอยู่เสมอ ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจท่านคุณครูคนนี้มากในขณะที่ท่านกำลังสอนวิชาลูกเสือเนตรนารีกลางสนามแดดร้อนๆท่านก็ยืนตากแดดกับนักเรียนโดยที่ไม่หาอะไรมาบังแสงแดดและในขณะเดียวกันฝนก็ตกท่านก็ยืนตากฝนกับนักเรียน แต่คุณครูบางท่านกับวิ่งเข้าร่ม ข้าพเจ้าคิดถ้าประเทศมีครูเหมือนคุณครูบุญเลิศ วิเศษหมื่นคงจะดียังไม่สามารป็น ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นครูข้าพเจ้าจะนำแบบอย่างของคุณครูบุญเลิศ วิเศษหมื่นมาใช้


นางสาวทิพวรรณ รสหอม
เลขที่ 33 คอมพิวเตอร์ศึกษา 5/2 ม. 1
รหัส 50191440233

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รู้สึประทับใจที่เห็นลูกศิษย์แสดงความชื่นชม และยกย่องครู เป็นครูดีในดวงใจ ในฐานะที่เป็นครูรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นครู และจะเป็นครูที่ดีต่อไป

ครูเก่า