วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นายธนะเมศฐ์ จีระกมลศักดิ์

ครูในดวงใจ

ครูในดวงใจของข้าพเจ้าคือ ครู จตุรงค์ หรือที่ข้าพเจ้าและเพื่อนพากันเรียกล้อเลียนท่านว่า จตุรง ม๊กจ๊ก ซึ่งมานึกดูตอนนี้แล้วมันไม่ดีเลย ครูท่านสอบวิชาศิลปดนตรีอยู่ที่โรงเรียนสุรวิทยาคาร และเป็นครูประจำชั้นของข้าพเจ้า ในเวลาสอนครูจะสอนอย่างมีศิลป หรือเรียกว่ามีเทคนิคก็ว่าได้ คือสอนแบบสอดแทรกกิจกรรม ทำให้การเรียนวิชานั้นเป็นไปอย่างสนุกสนาน เหมาะสมกับวิชาที่ชื่อว่าดนตรี ในวิชานั้นนักเรียนจะเข้าเรียนครบเป็นส่วนใหญ่ และในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้าไม่ใช่คนขยันเรียนเท่าใดนักหรือจะเรียกว่ามีปัญหาเลยก็ว่าได้ แค่ครูก็จะคอยตามคอยเตือนคอยเดือนคอยบอกและก็คอยช่วยเหลืออยู่เสมอเมื่อนักเรียนคนใดมีปัญหา มีครั้งนึงข้าพเจ้ามีปัญหาหนักมากขนาดไม่ไปเรียนครูก็คอยตามถึงที่บ้านมาคุยกับคุณแม่จนได้ไปเรียนอีกครั้งนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจครูคนนี้มากที่สุด

----------------------------------------------------

นายธนะเมศฐ์ จีระกมลศักดิ์
รหัสนักศึกษา 50191440216
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2

ไม่มีความคิดเห็น: