วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.พัชรากร บุญใหญ่

คุณครูในดวงใจชื่อ คุณครูดารา ฤทธิ์เดช สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชื่อโรงเรียนบ้านหนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ คุณครูจะสอนรวมทุกวิชา ลักษณะของอาจารย์ ชอบดุ เจ้าระเบียบ ใครทำผิดหรือแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือไม่เชื่อฟัง คุณครูจะให้มายืนหน้าห้องเรียน ใช้ไม้เรียวตีที่ก้น หรือหนักสุดบิดพุงจนแก้มแดง จนผู้ปกครองมาพบคุณครูที่โรงเรียน ผู้ปกครองมาพบคุณครูอยู่บ่อยครั้ง แต่คุณครูเมื่อเห็นใครทำผิดก็จะไม่เว้น แม้เป็นลูกใคร ด้วยอุดมการณ์ของครูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

นางสาวพัชรากร บุญใหญ่
รหัสนศ.50191440130 ค.บ.5/2
คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1 เลขที่ 30

ไม่มีความคิดเห็น: