วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.สาคร หนองเหล็ก

คุณครูในดวงใจของข้าพเจ้า คือ คุณครูจำนงค์ ขันตี สอนอยู่โรงเรียนราษฏร์พัฒนา ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ คุณครูสอนข้าพเจ้าในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณครูสอนคอมพิวเตอร์ ครูสอนสนุก เป็นกันเองกับนักเรียน โดยครูจะสอนนักเรียนตั้งแต่ประวัติของคอมพิวเตอร์จนถึงปัจจุบัน และครูชอบเพื่อนักเรียนออกแบบแผนผังการทำเว็บไซด์อีกด้วย ครูจะหาวิธีการสอนใหม่ๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้อยู่เสมอ ครูจะเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ ครูจะชอบสอนนักเรียนนอกเวลาเรียนเสมอ คุณครูชอบสอนนักเรียนเล่นคนตรี ร้องเพลง และในเวลาว่าง ๆครูจะชอลร้องเพลงให้นักเรียนฟัง และสอนกีต้าร์ให้นักเรียนเสมอ ในโอกาสต่างที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมา ครูชอบพานักเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์ ครูบอกว่านักเรียนจะได้ซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็น ครูเป็นคนเรียบง่าย ชอบสนุก และอีกอย่างหนึ่งที่หนูประทับใจคุณครูก็คือ ครูจะเห็นนักเรียนไม่ชอบกินข้าวเที่ยง และในเวลาเรียนนักเรียนจะชอบพากันขออนุญาติออกไปกินข้าวกันเสมอ มีวันหนึ่งคุณครูห่อข้าวมากินที่โรงเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างให้เด็กนักเรียนห่อข้าวจากที่บ้านมากินที่โรงเรียน

นางสาวสาคร หนองเหล็ก
ระดับคบ.5/2 50191440217

ไม่มีความคิดเห็น: