วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.เบ็ญจมาศ กลิ่นสุคนธ์

คุณครูในดวงใจของข้าพเจ้า คือ คุณครูศริพร ไทยดี สอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ลักษณะของท่านค่อนข้างเจ้าระเบียบ ดุ แต่ท่านสอนสนุกมาก ท่านมีวิธีการสอนที่ไม่เหมือนใคร ท่านเน้นเรื่องการแต่งกายมาก ใครแต่งกายไม่เรียบร้อยท่านจะเตือน เตือนแล้วไม่ฟังจะลงโทษ โดยการบิดพุงและหักคะแนน ส่วนเรื่องทรงผมต้องตัดตรงเลยติ่งหูนิดหน่อย ท่านไม่เพียงแต่ให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น แต่ตัวท่านเองก็ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนด้วย ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมท่านมาก ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน เป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำทุกเรื่อง อบรม สั่งสอนเรา ข้าพเจ้าจึงยกให้ท่านเป็นคุณครูในดวงใจของข้าพเจ้า
นางสาวเบ็ญจมาศ กลิ่นสุคนธ์ 50191440116 ค.บ.5/2 คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1 เลขที่ 16

ไม่มีความคิดเห็น: