วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นาย นพดล บุตรลักษณ์

ครูในดวงของผมชื่อ ครู ประทีป เพิ่มทรัพย์ เป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ ตอนผมอยู่ชั้น ม.6 ชอบครูท่านนี้มาก เพราะแกสอนเข้าใจได้เร็วเพราะแกให้นักเรียน ออกไปแข็งกันทำงานบนกระดาน นักเรียนก็เลยตั้งใจฟังแกมาก เพราะถ้าไม่ฟังก้ไม่รู้เรือง เป็นวิชาที่เรียนแล้วไม่หลับผมชอบแกมาก

นาย นพดล บุตรลักษณ์
คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่1 คบ.5/2
รหัสนักศึกษา 50191440114

ไม่มีความคิดเห็น: