วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นายนัฐกร เจริญศรี

ครูในดวงใจ
- อาจารย์ทวีศิลป์ อสิพงษ์ สอนวิชาภาษาไทย
- ช่วงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ท่านเป็นอาจารย์ที่มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดีในการสอนทุก ๆ คาบ มีความแม้นยำในการสอน มีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี เป็นอาจารย์ที่ไม่หวังผลกำไรจากนักเรียน เช่น ช่วงสอบเอนทรานซ์ท่านจะเปิดติวในรายวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นอาจารย์ที่มีความเป็นกันเองกับนักเรียน เข้าใจความรู้สึกของนักเรียน เมื่อนักเรียนมีปัญหาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องส่วนตัว มักจะไปปรึกษาท่าน ท่านสามารถให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี ท่านเป็นอาจารย์ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง เป็นอาจารย์ที่มีอุดมการณ์ในการอนุรักษ์ ในทุก ๆ ปีจัดค่ายเด็กรักป่าเป็นค่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า ในทุก ๆ กิจกรรม ในทุก ๆ ค่าย ท่านจะได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมสั่งสอนนักเรียนโดยใช้หลักจิตวิทยามากกว่าการบังคับ
อาจารย์ทวีศิลป์ อสิพงษ์ จึงเป็นอาจารย์ในดวงใจของผม ผมจะเป็นอาจารย์ให้เหมือนกับท่าน

ด้วยความเคารพ

นายนัฐกร เจริญศรี
รหัสนักศึกษา 50191440232
คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ. 5/2 หมู่ 2

ไม่มีความคิดเห็น: