วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นายมารุต สมานรักษ์

คุณครูในดวงใจ
คุณครุสำเร็จ สาวิกัญ ท่านเป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนที่เรียนในชั้นเรียนและท่านก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในชั้นเรียน ที่ทุกคนเมื่อใดมีปัญหาก็มักจะมา ปรึกษาอาจารย์อยู่เสมอ
และอาจารย์เป็นคุณครูที่สอนดีมากนักเรียนมักจะมีความสุขที่ได้เรียนกับคุณครู คุณครูเป็นคนใจดีมากนักเรียนทุคนจึงรักอาจารย์ ผิดกับอาจารย์บางท่านมักจะดูโหดร้ายไปบ้างอาจจะทำให้เวลาเรียนก็กลัวอาจารย์จะหาเรื่องที่จะทำโทษนักเรียนโดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะได้รับกลับมาบางว่า เมื่ออาจารย์ทำตัวให้นักเรียนกลัวนักเรียนก็คงไม่อยากเรียนกับอาจารย์ แต่อาจารย์ทุกคนก็ยังเป็นที่รักของนักเรียนตลอดไป


นายมารุต สมานรักษ์ ค.บ. 5/2 หมู่ 2

ไม่มีความคิดเห็น: