วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย สุทธิภูมิ ทองแท้

คุณครูในดวงใจของกระผม

ท่าน ชื่อคุณครูทองหล่อ นามวิชัย
สอนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านโนนทอง ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์
ข้าพเจ้ามีความสุขมากที่ได้เรียนกับคุณครูทองหล่อ ท่านเป็นที่เข้มงวดมาก บางครั้งข้าพเจ้าก็แอบบ่นในใจหลายครั้ง แต่ท่านเป็นครูที่รักลูกศิษย์มากท่านเป็นคนเจ้าระเบียบมากๆ ขนาดท่านเป็นชาย แต่พอถึงเวลาเล่นท่านก็ทำให้นักเรียนทุกคนมีความสุข ท่านให้ความเป็นกันเองกับลูกศิษย์ให้คำปรึกษาและความคิดเห็นที่ดีในทุกๆเรื่อง
แต่เวลาท่านลงโทษนักเรียนก็จะดูหนักไปบางครั้งแต่ทุกคนก็เข้าใจ ว่าที่ท่านทำไปเพราะท่านหวังดี ถึงแม้ข้าพเจ้าจะมีเวลาที่ได้เรียนกับท่าน เพียง แค่ 3 เดือน แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก

นายสุทธิภูมิ ทองแท้
คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 5/2 หมู่ 2

ไม่มีความคิดเห็น: