วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.ศิริลักษณ์ เกษมสุข

ครูในดวงใจ ครูพวงพันธ์ บุญใบ ท่านสอนดิฉันตอนมัธยมศึกษาปีที่6เ ป็นครูที่สอนดี เป็นคนนิสัยดี ท่านมีน้ำใจเป็นมิตรกับนักเรียนทำให้นักเรียนทุกคนมีนิสัยดี พูดเพราะ ท่านเป็นคนใจเย็น ถ้าเราไม่เข้าใจตรงก็ถามครูได้ท่านมีความรู้มาให้นักเรียนได้มาก สอนง่าย ฟังง่าย เข้าใจงง่าย และให้เราเป็นคนดี ทำให้เราไม่เคลียดในการเรียนภาษาไทย

นางสาวศิริลักษณ์ เกษมสุข
คบ5/2 รหัสนศ.50191440215

ไม่มีความคิดเห็น: