วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นายปัญญา ยงยิ่งยืน

ครูในดวงใจ
ครูในดวงใจของข้าเจ้า คือ อาจารย์ สารภี ประไว
ท่านเป็นอาจรย์อัตราจ้าง ที่ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ถึงจะเป็นอาจารย์ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุก็ตาม แต่อาจารย์ก็ ทำให้ข้าเจ้าทราบว่าการเป็นครูนั้นยากเพียงใดและความตั้งใจที่จะให้ที่จะให้ลูกๆที่สอนได้ดีนั้นเป็นยังงัย
อาจารย์ สารภี ประไว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องข้าเจ้า ซึ่งเป็นงานแรกที่อาจารย์ทำในการเข้าเป็นครู อาจารย์ ได้ทำให้ข้าเจ้าได้เข้าในหลายเรื่อง ทั้งในการเรียนในตำราและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ควรอยู่เพื่อใคร ข้าเจ้ายังจำคำสอนของอาจารย์ได้ดี และการเอาใจในงานเป็นยังงัย อาจารย์เป็น คนที่เอาใจใส่นักเรียนทั้งในการเรียนและปัญหาทางบ้าน ดูแลนักโดยเอาใจใส่อยางแท้จริง เป็นอาจารย์ที่ข้าเจ้ากราบได้โดยไม่ละอายใจ และจะหาโอกาสทดแทนคุณอาจารย์ ในภายภาคหน้า *-*

นายปัญญา ยงยิ่งยืน คอมพิวเตอร์ศึกษา
คบ.5/2 หมู่1 รหัส 50191440123

ไม่มีความคิดเห็น: