วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ โดย นส.เกื้อกุล โสดา

ครูในดวงใจของดิฉันคือ คุณครูลัดดา ท่านเป็นคุณครูที่ดีท่านสอนในวิชาเคมี
ท่านได้ถ่ายทอดวิชาที่ท่านได้ศึกษามาถ่ายทอดให้นักเรียนอย่างมากมาย
และท่านก็เป็นคุรครูที่เข้าสอนตรงเวลามากและป่อยตรงเวลาด้วยโดยที่ท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลย
ท่านไม่ได้สอนเพียงเนื้อหาในรายวิชาเพียงอย่างเดียวแต่ท่านได้ให้คำชี้แนะในการดำเนินชิวิตด้วย
เวลาที่ท่านสอน ท่านจะสอนทฤษฏี และการปฏิบัติ รวมทั้งสรุปเนื้อหาด้วย
คุณครูท่านนี้ไม่มีการขาดสอนเลยแม้แต่น้อยมีบ้างครั้งที่คุณครูติดงานทางราชการจึงไม่ได้มาสอนแต่คุณครูก็ได้สั่งงานไว้ให้นักเรียนทำ
และคุณครูจะมาตรวดในคาบหน้า คุณคนนี้เป็นคนที่เก่งมากเลยที่เดี๋ยว

นางสาวเกื้อกุล โสดา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ 5/2 หมู่ 1
รหัส 50191440101

ไม่มีความคิดเห็น: