วันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ครูดีในดวงใจ " นายวัลลภ ฉลาดเฉลียว "

ประวัติของ นายวัลลภ ฉลาดเฉลียว
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
...........................................................
1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ นายวัลลภ ฉลาดเฉลียว อายุ 58 ปี อายุราชการ 28 ปี
คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาตรี วิชาเอกเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏสุรินทร์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 114151 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 ขั้น 32,790 บาท
2. วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
þ ตำแหน่งครู สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. การรับราชการ
3.1 เริ่มรับราชการในตำแหน่งครู 2 เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2523
3.2 เคยดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ ที่สำคัญดังนี้

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง/วิทยฐานะ รับเงินเดือน ระดับ/อันดับ ขั้น(บาท)
20 พ.ศ. 2523 ครู 2 ร.ร. อนุบาลสุรินทร์ 2 1,905
25 มี.ค. 2526 อาจารย์ 1 ร.ร. อนุบาลสุรินทร์ 3 2,765
1 ต.ค. 2530 อาจารย์ 1 ร.ร. อนุบาลสุรินทร์ 4 3,955
1 ต.ค. 2533 อาจารย์ 2 ร.ร. อนุบาลสุรินทร์ 5 3,955
1 ต.ค. 2537 อาจารย์ 2 ร.ร.เทนมีย์มิตรประชา 6 9,740
1 ต.ค. 2540 อาจารย์ 2 ร.ร.เทนมีย์มิตรประชา 7 13,680
18 ก.พ. 2548 ค.ศ. 3 ร.ร.เทนมีย์มิตรประชา ค.ศ. 3 28,650
ปัจจุบัน ค.ศ. 3 ร.ร.เทนมีย์มิตรประชา ค.ศ. 3 32,790
-------------------------
ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของท่านหรือคุณครูที่ท่านรักและชื่นชอบมาที่ mail issarapon_229@hotamail.com เพื่อจะได้ลงในเว็บไซต์และวารสาร "เสร็นสาร" เพื่อประกาศและยกย่อง"ครูดีในดวงใจ"

1 ความคิดเห็น:

โปรแกรมเงินเดือน กล่าวว่า...

ขอบคุณมาก ๆ นะครับ